วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30-09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์  คุณพระวงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอละอุ่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน  40  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอละอุ่น ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน  เข้าร่วมพิธีประมาณ 550 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30-09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ คุณพระวงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอละอุ่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอละอุ่น ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีประมาณ 550 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น

 

นายพงษ์ศักดิ์ คุณพระวงค์: เขียนข่าว

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอละอุ่น

นางสาวจีรวรรณ สกุลปักษ์ : ลงข่าว

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์